Министерство на образованието и науката

Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

За да получите информация за търсеното от вас училище, детска градина, център за подкрепа за личностно развитие или специализирано обслужващо звено, изберете един или повече критерии и натиснете бутона „Търси“.
Повече от един критерий може да бъде зададен и в рамките на едно поле (например: едновременно да се посочат областите Варна и Бургас).
При необходимост от корекция на търсенето, то може да се допълни с нов критерий или премахване на вече зададен.
След получаване на резултат, в списъка на институциите можете да приложите допълнителни филтри, като под наименованието на всяка колона изпишете ключова дума и натиснете клавиша Enter.

Област:

Община:

Населено място:

Вид институция, съгласно чл.24-27 от ЗПУО:

Вид институция, съгласно чл.35-36 от ЗПУО:

Търсене по ключова дума