Министерство на образованието и науката

Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Регистърът на институциите се поддържа от Министерството на образованието и науката на основание чл.345 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 2 от 24 януари 2017г. за Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Регистърът съдържа информация за институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Република България:

  • Държавни детски градини, държавни и общински училища и държавните и общински центрове за специална образователна подкрепа
  • Специализирани обслужващи звена
  • Духовни училища
  • Частни детски градини и училища

За да получите информация, относно данните за институциите в Регистъра, моля, натиснете бутона "Вход в Регистъра"